Ανακοινώνεται στους Γονείς και στους Μαθητές ότι η προσέλευση στις εγκαταστάσεις της Ριζαρείου για τις ενδοσχολικές εξετάσεις θα γίνει στις 08:30 τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 09:00.

Αγαπητοί μαθητές καλείστε να διατηρείτε όλα τα βιβλία σας, προκειμένου να τ' αξιοποιήσετε και τη σχολική περίοδο 2020-21.

Αγαπητοί μαθητές σας επισυνάπτουμε το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 για τα ημερήσια και τα εσπερινά Γενικά Λύκεια με το νέο και το παλαιό σύστημα.

Αγαπητοί μαθητές σας επισυνάπτουμε τη σχετική εγκύκλιο αναφορικά με την προθεσμία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή σας στις προκαταρκτικές εξετάσεις στις Σχολές Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δόκιμων Λιμενοφυλάκων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Σημειώστε ότι η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι από Δευτέρα 13 Μαΐου ως και την Κυριακή 24 Μαΐου 2020.

Αγαπητοί μαθητές σας επισυνάπτουμε τη σχετική εγκύκλιο αναφορικά με την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σας στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Σημειώστε ότι η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι από Τετάρτη 13 Μαΐου κι ώρα 00:00 ως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 κι ώρα 24:00.

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές δημοσιεύεται η «Έγκριση απ' το Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων» αναφορικά με την «Πρόσκληση Εισαγωγής Μαθητών και Μαθητριών στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής για το σχολικό έτος 2020-21».

Περισσότερα...

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές μπορείτε να μεταφορτώσετε το «Σύντομο Οδηγό Επιβίωσης σε καιρούς Καραντίνας για Μαθητές και Γονείς» της Ψυχολόγου του Σχολείου μας Ιούς Κυριακίδη με την υποστήριξη του Συμβούλου της Ριζαρείου, Καθηγητού Παιδοψυχολογίας, κ. Αναγνωστόπουλου.