Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023, στις 8:30 π.μ, θα διεξαχθούν στα διδακτήρια του σχολείου μας, τα τεστ δεξιοτήτων για την πλήρωση 4 κενών θέσεων στην Β' τάξη του ΓΕ.Ε.Λ της Ριζαρείου Σχολής. Τα τεστ θα έχουν τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα γνωστικά πεδία της κατανόησης κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Θρησκευτικών.

Για περισσότερες λεπτομέρεις μπορείτε να ανατρέξετε σε προγενέστερη σχετική δημοσίευση που έγινε στην ιστοσελίδα μας την 1/9/2023.

Για να μάθετε τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής χωρίς εξετάσεις στην Α’ τάξη ΓΕ.Ε.Λ της Ριζαρείου Σχολής δείτε τα παρακάτω έγγραφα

Έγγραφο1

Έγγραφο2

Για να δείτε τον νέο επικαιροποιημένο πίνακα Επιτυχόντων και Επιλαχόντων μαθητών/τριων στο ΓΕ.Ε.Λ της Ριζαρείου για το Σχ. Έτος 2023-24 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον επικαιροποιημένο πίνακα Επιτυχόντων και Επιλαχόντων μαθητών/τριων στο ΓΕ.Ε.Λ της Ριζαρείου για το Σχ. Έτος 2023-24 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα Επιτυχόντων και Επιλαχόντων μαθητών/τριων στο ΓΕ.Ε.Λ της Ριζαρείου για το Σχ. Έτος 2023-24  όπως  αυτός προέκυψε από τις εξετάσεις  που διεξήχθησαν το Σάββατο 29 Απριλίου 2023,  πατήστε   εδώ

 

Οδηγίες για εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών στην A' τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-24

  1. 1. Ταυτόχρονη επιτυχία σε Εκκλησιαστικό και Πειραματικό σχολείο

Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας μαθητή σε Εκκλησιαστικό και σε Πειραματικό Σχολείο, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που αφορά στα Εκκλησιαστικά Σχολεία και οι δυο (2) γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, την οποία εκδίδουν μέσω gov.gr, ότι επιθυμούν τη φοίτηση του μαθητή στο Εκκλησιαστικό ή Πειραματικό Σχολείο. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων κατατίθενται στη σχολική μονάδα που επιθυμούν να εγγραφούν. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνεται η έτερη σχολική μονάδα επιτυχίας από το σχολείο εγγραφής ώστε ο μαθητής να διαγραφεί από τη λίστα των επιτυχόντων της ανωτέρω σχολικής μονάδας. Αν ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν υποβάλουν την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το σχολείο επιτυχίας, στο οποίο επιθυμούν να εγγραφεί ο μαθητής εντός της ως άνω προθεσμίας, ο μαθητής διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχίας και των δύο (2) σχολικών μονάδων, καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων της δηλωθείσας σχολικής μονάδας.

 

2. Εγγραφές στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια

Οι γονείς των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν εντός (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Εκκλησιαστικών Σχολείων, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στη σχολική μονάδα. Στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου έπειτα από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 29 Απριλίου 2023. Οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών της κατηγορίας του επιτυχόντα που αποχώρησε με βάση την κατάταξη βαθμολογίας στα Εκκλησιαστικά Σχολεία ενημερώνονται άμεσα εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας στην οικεία σχολική μονάδα, διαφορετικά αυτή θεωρείται αρνητική και ο/η Διευθυντής/ντρια προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα.

Για να κατεβάσετε την Αίτηση πατήστε εδώ 

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση  αποδοχής του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου πατήστε εδώ

Για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας πατήστε εδώ

 

Ακολουθούν οι προσκλήσεις εισαγωγής μαθητών και μαθητριών εκ των Κληροδοτημάτων Κληρονομιών και Δωρεών της Ρ.Ε.Σ. σχολικού έτους 2023-2024

   1)  Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων κληροδοτήματος Παρθένιου Βαρδάκα 

   2)  Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων κληροδοτήματος Πέτρου Στεφανίτση

   3)  Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων κληροδοτήματος Δημητρίου Κριεζή 

   4)  Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Τσέλιου

   5) Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων δωρεάς Αναστασίου Μαρτσόπουλου

   6) Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων δωρεάς Αντωνίου Κομιζόπουλου

   7) Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων κληρονομιάς Γρηγορίου Καλαγάνη