Εκπαιδεύοντας το μέλλον...

Άρθρο του κ. Μασσαλά Β. Χρήστου στο Βήμα

Δημοσίευση : 24/10/2015

Το διαδίκτυο και γενικά οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει το περιβάλλον της εκπαίδευσης, του πιο σημαντικού μοχλού της παιδείας.

Κάποτε, η διδασκαλία είχε κύριο στόχο να πληροφορήσει τα παιδιά για πράγματα που τους ήταν άγνωστα. Σήμερα, η προτεραιότητα της εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι η πληροφόρηση, αλλά ο προσανατολισμός των παιδιών  στο λαβύρινθο του κόσμου της πληροφορίας, ώστε αυτά να μπορούν να διακρίνουν: το σημαντικό, το αναγκαίο, το αληθινό, το ψεύτικο.

Περισσότερα...