ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

                                                                                 

Παράταξη/ Προσευχή:                  8.25 π.μ                                  (ΠΕΜΠΤΗ)

 

1η  ΩΡΑ                                             8.30 - 9.10 π.μ                  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ

 

                                                                                           

2η  ΩΡΑ                                             9.10 – 9.50 π.μ                         9.15 – 9.55

 

Διάλειμμα 10΄                                χ.δ.

 

 3η ΩΡΑ                                             10.00 – 10.45 π.μ                    9.55 – 10.35

 

                     Διάλειμμα 15΄ Πρόγευμα           Διάλειμμα 5΄

 

 4η ΩΡΑ                                             11.00 – 11.40                          10.40 – 11.20

 

             Διάλειμμα 5΄                         Διάλειμμα 5΄ 

 

5η ΩΡΑ                                              11.45 – 12.25                            11.25 – 12.05

   

Διάλειμμα 5΄                        Διάλειμμα  5΄                  

 

6η ΩΡΑ                                              12.30 – 13.10                           12.10 – 12.50

 

                                                                 χ.δ.                                   Διάλειμμα 5΄

 

7η ΩΡΑ                                              13.10 – 13.50                           12.55 – 13.35

 

         χ.δ.

 

8η ΩΡΑ                                                 ----------                                   13.35 – 14.10

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ  ΓΕΥΜΑ:                13.55    μέχρι        14.15

 

 

        Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Νικόλαος Γιαννής ΠΕ 03