Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας που ισχύει από το Σχολικό Έτος 2015-16

Συνοπτικός Εσωτερικός Κανονισμός Ριζαρείου Σχολής