Δείτε την πρόσκληση για την εισαγωγή  μαθητών και μαθητριών στο ΓΕ.Ε.Λ της Ριζαρείου για το Σχ. Έτος 2016-17.  Πατήστε  εδώ

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής για την διαδικασία αξιολόγησης -επιλογής μαθητών/μαθητριών του σχολείου μας για το Σχ.Έτος 2016-17. Πατήστε εδώ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση για την ομάδα προσανατολισμού και το μάθημα επιλογής για την Γ τάξη σχολικού έτους 2015 - 2016. Πατήστε εδώ

 

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση για την ομάδα προσανατολισμού για την Β τάξη σχολικού έτους 2015 - 2016. Πατήστε εδώ