Η Ριζάρειος απέδωσε στην Κοινωνία εκατοντάδες αποφοίτους της, που συνέχισαν τις σπουδές τους και ανέβηκαν στις υψηλότερες βαθμίδες της κοινωνίας.  Έτσι υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 60 απόφοιτοι της Σχολής έγιναν Καθηγητές Πανεπιστημίου, από τους οποίους 15 εκλέχτηκαν Πρυτάνεις, 5 Ακαδημαϊκοί κάποιοι μάλιστα διετέλεσαν Πρόεδροι της Ακαδημίας και ένας Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Πλούσια ήταν όμως και η προσφορά της στον Εκκλησιαστικό τομέα όπου περισσότεροι από 70 Ριζαρείτες έγιναν Μητροπολίτες ή Αρχιερείς, 1 Πατριαρχης (ο νυν Αλεξανδρείας ) 1 Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος και εκα­τοντάδες Κληρικοί και Θεολόγοι. Ακόμη 8 Ριζαρείτες  διετέλεσαν Υπουργοί και ένας  έγινε Πρωθυπουργός.  Τέλος  χιλιάδες  απόφοιτοι  της Ρ.Ε.Σ.  έγιναν  λαμπροί  επιστήμονες.

Ιστοσελίδα Ένωσης Αποφοίτων Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής