Παρακαλούνται οι γονείς κι οι μαθητές όπως μεταφορτώσουν το παρόν έντυπο του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Συζητώντας και στηρίζοντας τους μαθητές για τον Covid -19: Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και σχολεία» αναφορικά με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον για τον Κορωνοϊό (Covid -19).

Ενημερώνουμε τους γονείς και τους μαθητές για την «Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020), που εκδόθηκε πρόσφατα απ' το Υπουργείο Υγείας, αναφορικά με το συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών για τη λήψη μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊού.

Τις σημερινές παρουσιάσεις του κ. Χρήστου Μασσαλά με θεματικές: «Ο Πειστικός Λόγος» και «Εμείς και ο Χρόνος» δύνανται να τις μεταφορτώσουν οι μαθητές, οι γονείς κι ο κηδεμόνες απ' τ' αντίστοιχα ενεργά πεδία.

Προσκαλούνται οι γονείς κι οι κηδεμόνες όπως προσέλθουν την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 στις 13:00, προκειμένου να ενημερωθούν για τις επιδόσεις των μαθητών στο πρώτο τετράμηνο σπουδών και να παραλάβουν τους αντίστοιχους ελέγχους. Επειδή αυτήν τη μέρα μέχρι τις 13:00 θα πραγματοποιούνται στο σχολείο ακόμα μαθήματα, παρακαλούνται οι γονείς κι οι κηδεμόνες των μαθητών να μην προσέλθουν νωρίτερα.

Τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς για τη λοίμωξη απ' το νέο Κορωνοϊό «2019-nCoV» στις σχολικές μονάδες αλλά και σ' όσους φορείς προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες μπορείτε ν' ανακτήσετε απ' το παρόν έγγραφο.

Σύμφωνα και με τις πρόσφατες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας σας ενημερώνουμε ότι λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης οι μαθητές μας σε περίπτωση ασθενείας θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι μέχρι πλήρους ιάσεως. Το σχολείο λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. Σχετική πληροφόρηση μπορείτε ν' ανακτήσετε κι απ' το παρόν Ενημερωτικό για την Εποχική Γρίπη 2019-20.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την διοργάνωση από τη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της δράσης: «Ημέρες Ανοικτών Θυρών».

Περισσότερα...