Για να δείτε τον επικαιροποιημένο πίνακα Επιτυχόντων και Επιλαχόντων μαθητών/τριων στο ΓΕ.Ε.Λ της Ριζαρείου για το Σχ. Έτος 2023-24 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα Επιτυχόντων και Επιλαχόντων μαθητών/τριων στο ΓΕ.Ε.Λ της Ριζαρείου για το Σχ. Έτος 2023-24  όπως  αυτός προέκυψε από τις εξετάσεις  που διεξήχθησαν το Σάββατο 29 Απριλίου 2023,  πατήστε   εδώ

 

Οδηγίες για εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών στην A' τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-24

  1. 1. Ταυτόχρονη επιτυχία σε Εκκλησιαστικό και Πειραματικό σχολείο

Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας μαθητή σε Εκκλησιαστικό και σε Πειραματικό Σχολείο, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που αφορά στα Εκκλησιαστικά Σχολεία και οι δυο (2) γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, την οποία εκδίδουν μέσω gov.gr, ότι επιθυμούν τη φοίτηση του μαθητή στο Εκκλησιαστικό ή Πειραματικό Σχολείο. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων κατατίθενται στη σχολική μονάδα που επιθυμούν να εγγραφούν. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνεται η έτερη σχολική μονάδα επιτυχίας από το σχολείο εγγραφής ώστε ο μαθητής να διαγραφεί από τη λίστα των επιτυχόντων της ανωτέρω σχολικής μονάδας. Αν ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν υποβάλουν την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το σχολείο επιτυχίας, στο οποίο επιθυμούν να εγγραφεί ο μαθητής εντός της ως άνω προθεσμίας, ο μαθητής διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχίας και των δύο (2) σχολικών μονάδων, καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων της δηλωθείσας σχολικής μονάδας.

 

2. Εγγραφές στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια

Οι γονείς των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν εντός (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Εκκλησιαστικών Σχολείων, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στη σχολική μονάδα. Στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου έπειτα από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 29 Απριλίου 2023. Οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών της κατηγορίας του επιτυχόντα που αποχώρησε με βάση την κατάταξη βαθμολογίας στα Εκκλησιαστικά Σχολεία ενημερώνονται άμεσα εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας στην οικεία σχολική μονάδα, διαφορετικά αυτή θεωρείται αρνητική και ο/η Διευθυντής/ντρια προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα.

Για να κατεβάσετε την Αίτηση πατήστε εδώ 

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση  αποδοχής του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου πατήστε εδώ

Για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας πατήστε εδώ

 

Ακολουθούν οι προσκλήσεις εισαγωγής μαθητών και μαθητριών εκ των Κληροδοτημάτων Κληρονομιών και Δωρεών της Ρ.Ε.Σ. σχολικού έτους 2023-2024

   1)  Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων κληροδοτήματος Παρθένιου Βαρδάκα 

   2)  Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων κληροδοτήματος Πέτρου Στεφανίτση

   3)  Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων κληροδοτήματος Δημητρίου Κριεζή 

   4)  Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Τσέλιου

   5) Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων δωρεάς Αναστασίου Μαρτσόπουλου

   6) Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων δωρεάς Αντωνίου Κομιζόπουλου

   7) Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων κληρονομιάς Γρηγορίου Καλαγάνη

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών/τριων στην Α' τάξη του ΓΕ.Ε.Λ της Ριζαρείου Σχολής για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 29 Απριλίου 2023 στο 4ο Γενικό Λύκειο Χαλανδρίου.

Διεύθυνση:  Εθνικής Αντιστάσεως 45 και Λευκάδος,

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  210-6724120

Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων με αρ.πρωτ. 25345/6-3-2023, προσκαλεί τους υποψηφίους/φιες μαθητές/τριες, για την εισαγωγή τους στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ρ.Ε.Σ. για το σχολ. έτος 2023-2024, να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Για την υποβολή της αίτησης ακολουθείται η διαδρομή:

Αρχική/Εκπαίδευση/Εγγραφή σε σχολείο/Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι εισέρχονται στην πλατφόρμα μέσω του συνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Παρασκευή 10.3.2023 και ώρα 14:00 έως και Δευτέρα 27.3.2023 και ώρα 14:00.

Ο αριθμός των θέσεων ορίζεται σε σαράντα (40) μαθητές και μαθήτριες από την Ριζάρειο περιουσία.

 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ρ.Ε.Σ

 

Για να δείτε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας  καθώς  και βίντεο με  οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης πατήστε εδώ

 
 

Δελτίο Τύπου

Το Ριζάρειο Ίδρυμα εδώ και 37 χρόνια μεριμνά αδιαλείπτως, μεταξύ άλλων, για τη διατήρηση της παραδοσιακής τέχνης της Υφαντουργίας, προσφέροντας
δωρεάν μαθήματα σε νέες της χώρας μας μέσω των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Ιδρύματος στο Μονοδένδρι Ζαγορίου Ιωαννίνων. Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει τη λειτουργία του υπάρχοντος χειροτεχνικού Κέντρου, το οποίο χρήζει αναβάθμισης, ώστε να προσελκύσει νέες σπουδάστριες και σπουδαστές που θα τους παρέχεται μέσα από σύγχρονα μέσα και μαθήματα η απαραίτητη εκπαίδευση και θα τους χορηγείται πτυχίο αναγνωρισμένο από το κράτος. Το Πολυμελές Συμβούλιο έχει ήδη εκπονήσει Πρόγραμμα Σπουδών και έχει τεχνικά αναβαθμίσει τα κτίρια του Ιδρύματος στο Μονοδένδρι για να ανταποκριθεί στη νέα μορφή μαθητείας.

`Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Ν. 5039/2023, τεύχος Α΄ 55/10.03.2023, άρθρο 39) της
ίδρυσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης ή/και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, με δωρεάν φοίτηση στη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή στο Μονοδένδρι που αποτελούσε διακαή πόθο του Πολυμελούς Συμβουλίου για πολλά χρόνια καλύπτοντας τις ειδικότητες της Παραδοσιακής Χειροτεχνίας και Υφαντικής και της Παραδοσιακής Ενδυμασίας και Υφαντικής.
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιαίτερα στην Υπουργό κυρία Νίκη Κεραμέως η οποία έκανε
δεκτό το δίκαιο αίτημά μας και συνέβαλε στη εν λόγω ρύθμιση. Διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την υλοποίηση
της πρόκλησης αυτής η οποία θα αποτελέσει νέο ξεκίνημα για τη Χειροτεχνική Σχολή, ενώ παράλληλα αναβαθμίζεται το ίδιο το Ριζάρειο Ίδρυμα και το Ζαγόρι
γενικότερα.


Το Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε για την 4η επιμορφωτική συνάντηση μαζί σας αυτή την Τετάρτη, 08 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του σχολείου.

Μαζί μας θα βρίσκεται η κ. Σοφία Κουφοπούλου, ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια, συζητώντας για "τον ρόλο της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών" και τον ρόλο που έχει "ο γονέας ως συναισθηματικός μέντορας στα ψυχολογικά επιτεύγματα που καλείται να κατακτήσει ο έφηβος".

 

Με εκτίμηση 

Η συντονιστική ομάδα

Χαρά Ζαραβελλα (ΠΕ02) 

Αλέξανδρος Ζαχαρόπουλος (ΠΕ86)

Γιάννης Τουμπουλιδης (ΠΕ01)

 

 

Η  Σοφία  Κουφοπούλου είναι ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια με πτυχίο ψυχολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και εκπαίδευση στο κλασικό ψυχόδραμα του Μoreno από το Ψυχοδραματικό Κέντρο Ανάπτυξης της Προσωπικότητας (ΨΥΚΑΠ).

Έχει παρακολουθήσει το ετήσιο πρόγραμμα Παιδοψυχολογίας - Παιδοψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την επιμόρφωση “Κρίσεις πανικού: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτική Διαχείριση” του Πανεπιστημίου Αθηνών,  και εξειδικευμένα σεμινάρια Παιγνιοθεραπείας και Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών (ΔΑΔ). Έχει εκπαιδευτεί στο Συντονισμό Ομάδων Σχολών Γονέων από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Σχολών Γονέων, στο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σε ψυχομετρικά εργαλεία και προβολικές δοκιμασίες. Γνωρίζει σε βασικό επίπεδο τη νοηματική γλώσσα.

Έχει προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά και γονείς σε παιδιατρικό νοσοκομείο, σε κέντρα ειδικών θεραπειών και σε σχολικές μονάδες ειδικής και γενικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επί σειρά ετών συνεργάστηκε με ΜΚΟ για την ψυχολογική υποστήριξη ανθρώπων που εμπλέκονται με τον καρκίνο. Από το 2015 ιδιωτεύει στην περιοχή της Κυψέλης (drasipsyhis.gr) όπου πραγματοποιεί ατομικές συνεδρίες με παιδιά, εφήβους και ενήλικες, καθώς και συμβουλευτική γονέων και ζευγαριών. Αυτή την περίοδο προσφέρει παράλληλα τις υπηρεσίες της στα Εκπαιδευτήρια Χουρδάκη