Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές δημοσιεύεται η «Έγκριση απ' το Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων» αναφορικά με την «Πρόσκληση Εισαγωγής Μαθητών και Μαθητριών στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής για το σχολικό έτος 2020-21».

Περισσότερα...

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές μπορείτε να μεταφορτώσετε το «Σύντομο Οδηγό Επιβίωσης σε καιρούς Καραντίνας για Μαθητές και Γονείς» της Ψυχολόγου του Σχολείου μας Ιούς Κυριακίδη με την υποστήριξη του Συμβούλου της Ριζαρείου, Καθηγητού Παιδοψυχολογίας, κ. Αναγνωστόπουλου.

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές μπορείτε ν' ανακτήσετε την «Ενημέρωση σχετικά με την Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού», που αφορά την Κατάθεση Δελτίου Απογραφής όσων αρρένων γεννήθηκαν το έτος 2002.

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές αναδημοσιεύουμε την εγκύκλιο αναφορικά με την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία κι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2020 των ΓΕΛ.

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 - Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 783/Β' Τεύχους/10.03.2020) αναφορικά με το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, δημόσιων κι ιδιωτικών όλης της χώρας για τις επόμενες 14 ημέρες, λόγω κορωνοϊού. 

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές μπορείτε ν' ανακτήσετε τη δημοσιευμένη Υπουργική Απόφαση μ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15956 (ΦΕΚ Β' 727/8-3-2020) αναφορικά με την «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας μεταξύ της 9ης και της 22ης Μαρτίου 2020».

Παρακαλούνται οι Μαθητές, οι Γονείς κι οι Κηδεμόνες να μεταφορτώσουν την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, που απευθύνεται στο Υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με τις «Oδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες και στους λοιπούς φορείς, που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες».