Αγαπητοί μαθητές σας επισυνάπτουμε το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 για τα ημερήσια και τα εσπερινά Γενικά Λύκεια με το νέο και το παλαιό σύστημα.

Αγαπητοί μαθητές σας επισυνάπτουμε τη σχετική εγκύκλιο αναφορικά με την προθεσμία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή σας στις προκαταρκτικές εξετάσεις στις Σχολές Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δόκιμων Λιμενοφυλάκων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Σημειώστε ότι η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι από Δευτέρα 13 Μαΐου ως και την Κυριακή 24 Μαΐου 2020.

Αγαπητοί μαθητές σας επισυνάπτουμε τη σχετική εγκύκλιο αναφορικά με την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σας στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Σημειώστε ότι η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι από Τετάρτη 13 Μαΐου κι ώρα 00:00 ως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 κι ώρα 24:00.

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές δημοσιεύεται η «Έγκριση απ' το Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων» αναφορικά με την «Πρόσκληση Εισαγωγής Μαθητών και Μαθητριών στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής για το σχολικό έτος 2020-21».

Περισσότερα...

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές μπορείτε να μεταφορτώσετε το «Σύντομο Οδηγό Επιβίωσης σε καιρούς Καραντίνας για Μαθητές και Γονείς» της Ψυχολόγου του Σχολείου μας Ιούς Κυριακίδη με την υποστήριξη του Συμβούλου της Ριζαρείου, Καθηγητού Παιδοψυχολογίας, κ. Αναγνωστόπουλου.

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές μπορείτε ν' ανακτήσετε την «Ενημέρωση σχετικά με την Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού», που αφορά την Κατάθεση Δελτίου Απογραφής όσων αρρένων γεννήθηκαν το έτος 2002.

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές αναδημοσιεύουμε την εγκύκλιο αναφορικά με την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία κι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2020 των ΓΕΛ.