Δείτε τους πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων μαθητών/τριων για την Α' τάξη του ΓΕ.Ε.Λ της Ριζαρείου Σχολής, για το Σχ. Έτος 2024-25,  όπως  αυτοί προέκυψαν από τις εξετάσεις  που διεξήχθησαν το Σάββατο 18 Μαΐου 2024.

Για τους επιτυχόντες πατήστε εδώ

Για τους επιλαχόντες πανήστε εδώ