Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 - Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 783/Β' Τεύχους/10.03.2020) αναφορικά με το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, δημόσιων κι ιδιωτικών όλης της χώρας για τις επόμενες 14 ημέρες, λόγω κορωνοϊού. 

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές μπορείτε ν' ανακτήσετε τη δημοσιευμένη Υπουργική Απόφαση μ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15956 (ΦΕΚ Β' 727/8-3-2020) αναφορικά με την «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας μεταξύ της 9ης και της 22ης Μαρτίου 2020».

Παρακαλούνται οι Μαθητές, οι Γονείς κι οι Κηδεμόνες να μεταφορτώσουν την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, που απευθύνεται στο Υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με τις «Oδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες και στους λοιπούς φορείς, που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες».

Παρακαλούνται οι γονείς κι οι μαθητές όπως μεταφορτώσουν το παρόν έντυπο του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Συζητώντας και στηρίζοντας τους μαθητές για τον Covid -19: Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και σχολεία» αναφορικά με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον για τον Κορωνοϊό (Covid -19).

Ενημερώνουμε τους γονείς και τους μαθητές για την «Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020), που εκδόθηκε πρόσφατα απ' το Υπουργείο Υγείας, αναφορικά με το συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών για τη λήψη μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊού.

Τις σημερινές παρουσιάσεις του κ. Χρήστου Μασσαλά με θεματικές: «Ο Πειστικός Λόγος» και «Εμείς και ο Χρόνος» δύνανται να τις μεταφορτώσουν οι μαθητές, οι γονείς κι ο κηδεμόνες απ' τ' αντίστοιχα ενεργά πεδία.

Προσκαλούνται οι γονείς κι οι κηδεμόνες όπως προσέλθουν την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 στις 13:00, προκειμένου να ενημερωθούν για τις επιδόσεις των μαθητών στο πρώτο τετράμηνο σπουδών και να παραλάβουν τους αντίστοιχους ελέγχους. Επειδή αυτήν τη μέρα μέχρι τις 13:00 θα πραγματοποιούνται στο σχολείο ακόμα μαθήματα, παρακαλούνται οι γονείς κι οι κηδεμόνες των μαθητών να μην προσέλθουν νωρίτερα.