Για να κατεβάσετε την Αίτηση πατήστε εδώ 

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση  αποδοχής του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου πατήστε εδώ

Για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας πατήστε εδώ

 

Ακολουθούν οι προσκλήσεις εισαγωγής μαθητών και μαθητριών εκ των Κληροδοτημάτων Κληρονομιών και Δωρεών της Ρ.Ε.Σ. σχολικού έτους 2023-2024

   1)  Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων κληροδοτήματος Παρθένιου Βαρδάκα 

   2)  Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων κληροδοτήματος Πέτρου Στεφανίτση

   3)  Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων κληροδοτήματος Δημητρίου Κριεζή 

   4)  Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Τσέλιου

   5) Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων δωρεάς Αναστασίου Μαρτσόπουλου

   6) Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων δωρεάς Αντωνίου Κομιζόπουλου

   7) Πρόσκληση εισαγωγή μαθητών/τριων κληρονομιάς Γρηγορίου Καλαγάνη