Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων με αρ.πρωτ. 25345/6-3-2023, προσκαλεί τους υποψηφίους/φιες μαθητές/τριες, για την εισαγωγή τους στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ρ.Ε.Σ. για το σχολ. έτος 2023-2024, να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Για την υποβολή της αίτησης ακολουθείται η διαδρομή:

Αρχική/Εκπαίδευση/Εγγραφή σε σχολείο/Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι εισέρχονται στην πλατφόρμα μέσω του συνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Παρασκευή 10.3.2023 και ώρα 14:00 έως και Δευτέρα 27.3.2023 και ώρα 14:00.

Ο αριθμός των θέσεων ορίζεται σε σαράντα (40) μαθητές και μαθήτριες από την Ριζάρειο περιουσία.

 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ρ.Ε.Σ

 

Για να δείτε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας  καθώς  και βίντεο με  οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης πατήστε εδώ