Από  τις 22 Ιουνίου 2021 έως και τις 7 Ιουλίου 2021, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι  μαθητές και οι μαθήτριες (δια του γονέα ή κηδεμόνα τους, εφόσον είναι ανήλικοι), που επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία αξιολόγησης - επιλογής των υποψήφιων μαθητών του σχολείου μας για το Σχολικό Έτος 2021-2022.

Η γραπτή αξιολόγηση για την επιλογή μαθητών/τριων  θα πραγματοποιηθεί στις 8/7/2021 και η προσωπική συνέντευξη στις 9/7/2021.

Προσοχή, οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες δε θα αποστέλλουν το απολυτήριο γυμνασίου στο ΓΕ.Ε.Λ της Ριζαρείου Σχολής. Θα εγγράφονται στο Λύκειο της περιοχής τους και κατόπιν αν και εφόσον επιλεγούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας, θα κάνουν μεταγραφή.

Για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Αίτηση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση  αποδοχής του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου πατήστε εδώ

Για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας πατήστε εδώ

 

Ακολουθούν οι προσκλήσεις για την εισαγωγή μαθητών στο ΓΕ.Ε.Λ της Ρ.Ε.Σ για το σχ.έτος 2021-2022 από τα υπόλοπα κληροδοτήματα:

  1. Πρόσκληση εισαγωγής μαθητών/τριων κληροδοτήματος ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΜΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 
  2. Πρόσκληση εισαγωγής μαθητών/τριων κληροδοτήματος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
  3. Πρόσκληση εισαγωγής μαθητών/τριων κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΙΝΗ 
  4. Πρόσκληση εισαγωγής μαθητών/τριων κληροδοτήματος ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΒΑΡΔΑΚΑ 
  5. Πρόσκληση εισαγωγής μαθητών/τριων κληροδοτήματος ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΝΤΟΥ