Τις σημερινές παρουσιάσεις του κ. Χρήστου Μασσαλά με θεματικές: «Ο Πειστικός Λόγος» και «Εμείς και ο Χρόνος» δύνανται να τις μεταφορτώσουν οι μαθητές, οι γονείς κι ο κηδεμόνες απ' τ' αντίστοιχα ενεργά πεδία.

Προσκαλούνται οι γονείς κι οι κηδεμόνες όπως προσέλθουν την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 στις 13:00, προκειμένου να ενημερωθούν για τις επιδόσεις των μαθητών στο πρώτο τετράμηνο σπουδών και να παραλάβουν τους αντίστοιχους ελέγχους. Επειδή αυτήν τη μέρα μέχρι τις 13:00 θα πραγματοποιούνται στο σχολείο ακόμα μαθήματα, παρακαλούνται οι γονείς κι οι κηδεμόνες των μαθητών να μην προσέλθουν νωρίτερα.

Τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς για τη λοίμωξη απ' το νέο Κορωνοϊό «2019-nCoV» στις σχολικές μονάδες αλλά και σ' όσους φορείς προσφέρουν επίσης εκπαιδευτικές υπηρεσίες μπορείτε ν' ανακτήσετε απ' το παρόν έγγραφο.

Σύμφωνα και με τις πρόσφατες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας σας ενημερώνουμε ότι λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης οι μαθητές μας σε περίπτωση ασθενείας θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι μέχρι πλήρους ιάσεως. Το σχολείο λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. Σχετική πληροφόρηση μπορείτε ν' ανακτήσετε κι απ' το παρόν Ενημερωτικό για την Εποχική Γρίπη 2019-20.

Οι Καθηγητές του σχολείου μας για το Σχολικό Έτος 2019-20 δέχονται τους γονείς για ενημέρωση τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 

Ημέρες και ώρες που δέχονται οι καθηγητές

για το Σχολικό Έτος 2019-20

Ονοματεπώνυμο Καθηγητή

Ημέρες και ώρες

Γιαννής Νικόλαος (Μαθηματικός) - Διευθυντής  

π. Αγγελόπουλος Σπυρίδων (Θεολόγος)

Πρώτη Τρίτη & πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα 09:30-12:30

Σκιαδά Αναστασία (Φιλόλογος)

Ζαραβέλλα Χαρίκλεια (Φιλόλογος)

Φαλλής Ιωάννης (Μαθηματικός)

Αδαμίδης Κοσμάς (Φυσικός)

Πανταζής Δημήτριος (Φυσικός)

Φωκάς Γεώργιος (Φιλόλογος Αγγλικής & Ελληνικής)

Δρακάκης Γεώργιος (Γυμναστής)

Ζήσιμος Γεώργιος (Μουσικός)

π. Γκίκας Σωτήριος (Θεολόγος)

Μοϊάνος Μάνθος (Φιλόλογος)

Γκόρου Σοφία (Φιλόλογος)

Σταματελοπούλου Σοφία (Βιολόγος)

Χριστοδούλου Ζωή (Οικονομολόγος)

Δούνος Πέτρος (Πληροφορικός)

Οι καθηγητές του σχολείου μας για το Σχ. Έτος 2018-19 δέχονται τους γονείς για ενημέρωση τις παρακάτω ημέρες και ώρες : 

Ημέρες και ώρες που δέχονται οι καθηγητές

για το Σχ. Έτος 2018-19

Ονοματεπώνυμο Καθηγητή

Ημέρες και ώρες

Σεβασμιώτατος κ. Αλέξιος (Φιλόλογος)

Παρασκευή 10:00-11:30

Ζαραβέλλα Χαρίκλεια (Φιλόλογος)

Τετάρτη  10:30-11:30

Κάτσης Αθανάσιος (Φιλόλογος)

Παρασκευή 10:00-13:00

Σκιαδά Αναστασία (Φιλόλογος)

Τρίτη  9:50 – 10:50

Φαλλής Ιωάννης (Μαθηματικός)

Τρίτη  10:00-12:00

Γκούβας Σπύρος (Μαθηματικός)

Παρασκευή 10:50-11:30

Αδαμίδης Κοσμάς (Φυσικός)

Τρίτη 08:30-12:00

Πανταζής Δημήτριος (Φυσικός)

Τρίτη 12:00-13:00

Αγγελόπουλος π. Σπυρίδων (Θεολόγος)

Παρασκευή 08:30-09:50

Ζήσιμος Γεώργιος (Μουσικός)

Δευτέρα 09:10-10:35

Χριστοδούλου Ζωή (Οικονομολόγος)

Δευτέρα 10:50-11:30

Ζαχαρόπουλος Αλέξανδρος (Πληροφορικής)

Τρίτη 10:30-12:30

Βουμβουλάκη Μαρία (Βιολόγος)

Παρασκευή 10:50-11:30

Φωκάς Γεώργιος (Αγγλικών - Φιλόλογος)

Πέμπτη 11:30 - 13:00

 

 

 

Οι καθηγητές του σχολείου μας για το Σχ. Έτος 2017-18 δέχονται τους γονείς για ενημέρωση τις παρακάτω ημέρες και ώρες : 

Ονοματεπώνυμο Καθηγητή  Ημέρες και ώρες
Σεβασμιώτατος κ. Αλέξιος   (Φιλόλογος) Δευτέρα 11:00 - 12:30
Ζαραβέλλα Χαρίκλεια (Φιλόλογος) Τετάρτη 10:30 - 11:30
Κάτσης Αθανάσιος (Φιλόλογος) Τρίτη 10:00 - 13:00
Σκιαδά Αναστασία (Φιλόλογος) Δευτέρα 9:00 - 10:00 Τετάρτη 10:45 - 11:45
Κολίντζας Σπυρίδων (Μαθηματικός) Δευτέρα 9:50 - 10:50
Φαλλής Ιωάννης (Μαθηματικός) Τρίτη 8:30 - 10:00
Αδαμίδης Κοσμάς (Φυσικός) Τετάρτη 8:30 - 10:00
Πανταζής Δημήτριος (Φυσικός) Τετάρτη 10:00 - 12:00
Μπακέλας Ιωάννης (Βιολόγος) Παρασκευή 11:00- 12:00
Αγγελόπουλος  π. Σπυρίδων (Θεολόγος) Τρίτη 8:30 - 9:50
Γκίκας   π. Σωτήριος (Θεολόγος) Παρασκευή 10:50 -11:30
Ζήσιμος Γεώργιος (Μουσικός) Δευτέρα 9:10 - 10:35 
Χριστοδούλου Ζωή (Οικονομολόγος) Δευτέρα 10:15 - 10:50
Ζαχαρόπουλος Αλέξανδρος (Πληροφορικής) Τετάρτη 9:30 - 12:30
Κόικα Ευγενία (Αγγλικών) Τετάρτη 9:00 - 12:00
Φωκάς Γεώργιος    (Αγγλικών) Δευτέρα 11:00 - 13:00