Σύμφωνα και με τις πρόσφατες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας σας ενημερώνουμε ότι λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης οι μαθητές μας σε περίπτωση ασθενείας θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι μέχρι πλήρους ιάσεως. Το σχολείο λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. Σχετική πληροφόρηση μπορείτε ν' ανακτήσετε κι απ' το παρόν Ενημερωτικό για την Εποχική Γρίπη 2019-20.