Οι Καθηγητές του σχολείου μας για το Σχολικό Έτος 2019-20 δέχονται τους γονείς για ενημέρωση τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 

Ημέρες και ώρες που δέχονται οι καθηγητές

για το Σχολικό Έτος 2019-20

Ονοματεπώνυμο Καθηγητή

Ημέρες και ώρες

Γιαννής Νικόλαος (Μαθηματικός) - Διευθυντής  

π. Αγγελόπουλος Σπυρίδων (Θεολόγος)

Πρώτη Τρίτη & πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα 09:30-12:30

Σκιαδά Αναστασία (Φιλόλογος)

Ζαραβέλλα Χαρίκλεια (Φιλόλογος)

Φαλλής Ιωάννης (Μαθηματικός)

Αδαμίδης Κοσμάς (Φυσικός)

Πανταζής Δημήτριος (Φυσικός)

Φωκάς Γεώργιος (Φιλόλογος Αγγλικής & Ελληνικής)

Δρακάκης Γεώργιος (Γυμναστής)

Ζήσιμος Γεώργιος (Μουσικός)

π. Γκίκας Σωτήριος (Θεολόγος)

Μοϊάνος Μάνθος (Φιλόλογος)

Γκόρου Σοφία (Φιλόλογος)

Σταματελοπούλου Σοφία (Βιολόγος)

Χριστοδούλου Ζωή (Οικονομολόγος)

Δούνος Πέτρος (Πληροφορικός)