Τις σημερινές παρουσιάσεις του κ. Χρήστου Μασσαλά με θεματικές: «Ο Πειστικός Λόγος» και «Εμείς και ο Χρόνος» δύνανται να τις μεταφορτώσουν οι μαθητές, οι γονείς κι ο κηδεμόνες απ' τ' αντίστοιχα ενεργά πεδία.