Ενημερώνουμε τους γονείς και τους μαθητές για την «Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020), που εκδόθηκε πρόσφατα απ' το Υπουργείο Υγείας, αναφορικά με το συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών για τη λήψη μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊού.