Οι καθηγητές του σχολείου μας για το Σχ. Έτος 2017-18 δέχονται τους γονείς για ενημέρωση τις παρακάτω ημέρες και ώρες : 

Ονοματεπώνυμο Καθηγητή  Ημέρες και ώρες
Σεβασμιώτατος κ. Αλέξιος   (Φιλόλογος) Δευτέρα 11:00 - 12:30
Ζαραβέλλα Χαρίκλεια (Φιλόλογος) Τετάρτη 10:30 - 11:30
Κάτσης Αθανάσιος (Φιλόλογος) Τρίτη 10:00 - 13:00
Σκιαδά Αναστασία (Φιλόλογος) Δευτέρα 9:00 - 10:00 Τετάρτη 10:45 - 11:45
Κολίντζας Σπυρίδων (Μαθηματικός) Δευτέρα 9:50 - 10:50
Φαλλής Ιωάννης (Μαθηματικός) Τρίτη 8:30 - 10:00
Αδαμίδης Κοσμάς (Φυσικός) Τετάρτη 8:30 - 10:00
Πανταζής Δημήτριος (Φυσικός) Τετάρτη 10:00 - 12:00
Μπακέλας Ιωάννης (Βιολόγος) Παρασκευή 11:00- 12:00
Αγγελόπουλος  π. Σπυρίδων (Θεολόγος) Τρίτη 8:30 - 9:50
Γκίκας   π. Σωτήριος (Θεολόγος) Παρασκευή 10:50 -11:30
Ζήσιμος Γεώργιος (Μουσικός) Δευτέρα 9:10 - 10:35 
Χριστοδούλου Ζωή (Οικονομολόγος) Δευτέρα 10:15 - 10:50
Ζαχαρόπουλος Αλέξανδρος (Πληροφορικής) Τετάρτη 9:30 - 12:30
Κόικα Ευγενία (Αγγλικών) Τετάρτη 9:00 - 12:00
Φωκάς Γεώργιος    (Αγγλικών) Δευτέρα 11:00 - 13:00