Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές μπορείτε ν' ανακτήσετε την «Ενημέρωση σχετικά με την Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού», που αφορά την Κατάθεση Δελτίου Απογραφής όσων αρρένων γεννήθηκαν το έτος 2002.