Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές αναδημοσιεύουμε την εγκύκλιο αναφορικά με την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία κι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2020 των ΓΕΛ.