Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 - Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 783/Β' Τεύχους/10.03.2020) αναφορικά με το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, δημόσιων κι ιδιωτικών όλης της χώρας για τις επόμενες 14 ημέρες, λόγω κορωνοϊού.