Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές μπορείτε να μεταφορτώσετε το «Σύντομο Οδηγό Επιβίωσης σε καιρούς Καραντίνας για Μαθητές και Γονείς» της Ψυχολόγου του Σχολείου μας Ιούς Κυριακίδη με την υποστήριξη του Συμβούλου της Ριζαρείου, Καθηγητού Παιδοψυχολογίας, κ. Αναγνωστόπουλου.