Την Τρίτη 21/11/2017 και ώρα 12:00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί ομιλία και συζήτηση του κ. Χρήστου Β. Μασσαλά (πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ), προς τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α' και Β' τάξης,  με θέμα : "Σχεδιάζοντας το εργασιακό μέλλον"