Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, από 12:00 έως 14:00, θα δοθούν οι Έλεγχοι Επίδοσης των μαθητών του Λυκείου. Παράλληλα  θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των Γονέων και Κηδεμόνων από τους διδάσκοντες Καθηγητές.