Αγαπητοί συνάδελφοι, γονείς και φίλοι της Ριζαρείου Σχολής

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, από 9:30 έως 13:00 θα πραγματοποιηθεί στον χώρο των εκπαιδευτηρίων του σχολείου μας εθελοντική αιμοδοσία από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. 

Η συμμετοχή μας είναι επιθυμητή και χρήσιμη για εμάς,  τα παιδιά μας και την κοινωνία.

Ηλικία αιμοδοτών: 18 - 65 ετών

Ο Διευθυντής 

Νίκος Γιαννής