Αγαπητοί μαθητές σας επισυνάπτουμε τη σχετική εγκύκλιο αναφορικά με την προθεσμία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή σας στις προκαταρκτικές εξετάσεις στις Σχολές Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δόκιμων Λιμενοφυλάκων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Σημειώστε ότι η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι από Δευτέρα 13 Μαΐου ως και την Κυριακή 24 Μαΐου 2020.