Αγαπητοί μαθητές σας επισυνάπτουμε τη σχετική εγκύκλιο αναφορικά με την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σας στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Σημειώστε ότι η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι από Τετάρτη 13 Μαΐου κι ώρα 00:00 ως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 κι ώρα 24:00.