Παρακαλούνται οι Μαθητές, οι Γονείς κι οι Κηδεμόνες να μεταφορτώσουν την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, που απευθύνεται στο Υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με τις «Oδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες και στους λοιπούς φορείς, που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες».