Προσκαλούνται οι γονείς των μαθητών/μαθητριών της Α΄ κα της Β΄ τάξεως του ΓΕΕΛ Ριζαρείου στο Σχολείο την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:30 για να ενημερωθούν για τις μεσημβρινές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και συγκεκριμένα:

α. Δωρεάν προετοιμασία για εξετάσεις απόκτησης διπλώματος στην Αγγλική γλώσσα (από First Certificate έως Proficiency)

β. Όμιλος Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (με συμμετοχή στις μεγαλύτερες προσομοιώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα, ήτοι  DSAMUN, CGSMUN, ACGMUN, AMUN).

γ. Όμιλος ρητορικής, αντιλογίας και έντεχνου λόγου στην Αγγλική γλώσσα (με συμμετοχή σε διαγωνισμούς debate και στο αντίστοιχο     Πανελλήνιο Πρωτάθλημα – Pan-Hellenic Forensics Association Tournament).

Παράλληλα θα γίνει μικρής έκτασης ενημέρωση για έτερες δραστηριότητες όπως ο εξαιρετικά πετυχημένος θεατρικός όμιλος και ο όμιλος αντιλογίας στην ελληνική γλώσσα.

Στόχος της συγκέντρωσης είναι ο βέλτιστος σχεδιασμός των ομίλων και των τάξεων των διπλωμάτων αναλόγως της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές θα έχουν μια αρχική ενημέρωση από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017.