Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι από 1ης Μαρτίου 2017 οι απουσίες των μαθητών δικαιολογούνται μέχρι και 10 μέρες μετά την επιστροφή του μαθητού στο σχολείο.  Ως εκ τούτου μετά το 10ήμερο η οποιαδήποτε προσκόμιση δικαιολογητικών θεωρείται εκπρόθεσμη.

                                                                                                           Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                               Νικόλαος Γιαννής

                                                                                 ΠΕ 03 – Α΄