«Το Έργο Τέχνης…» είναι μια προσπάθεια να προβληματιστούμε στη γλώσσα των έργων τέχνης με αφετηρία τα έργα του Θεόδωρου Παπαγιάννη.

Έργο Τέχνης