Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023, στις 8:30 π.μ, θα διεξαχθούν στα διδακτήρια του σχολείου μας, τα τεστ δεξιοτήτων για την πλήρωση 4 κενών θέσεων στην Β' τάξη του ΓΕ.Ε.Λ της Ριζαρείου Σχολής. Τα τεστ θα έχουν τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα γνωστικά πεδία της κατανόησης κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Θρησκευτικών.

Για περισσότερες λεπτομέρεις μπορείτε να ανατρέξετε σε προγενέστερη σχετική δημοσίευση που έγινε στην ιστοσελίδα μας την 1/9/2023.