Για να μάθετε τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής χωρίς εξετάσεις στην Α’ τάξη ΓΕ.Ε.Λ της Ριζαρείου Σχολής δείτε τα παρακάτω έγγραφα

Έγγραφο1

Έγγραφο2