Από  τις 17 Ιουνίου 2022 έως και τις 27 Ιουνίου 2022, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι  μαθητές και οι μαθήτριες (δια του γονέα ή κηδεμόνα τους, εφόσον είναι ανήλικοι), που επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία αξιολόγησης - επιλογής των υποψήφιων μαθητών του σχολείου μας για το Σχολικό Έτος 2021-2022.

Η γραπτή αξιολόγηση για την επιλογή μαθητών/τριων  θα πραγματοποιηθεί στις 28/6/2022 και η προσωπική συνέντευξη στις 29/6/2022.

Προσοχή, οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες δε θα αποστέλλουν το απολυτήριο γυμνασίου στο ΓΕ.Ε.Λ της Ριζαρείου Σχολής. Θα εγγράφονται στο Λύκειο της περιοχής τους και κατόπιν αν και εφόσον επιλεγούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας, θα κάνουν μεταγραφή.

Για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Αίτηση πατήστε εδώ 

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση  αποδοχής του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου πατήστε εδώ

Για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας πατήστε εδώ