Ανακοινώνεται στους Γονείς και στους Μαθητές ότι η προσέλευση στις εγκαταστάσεις της Ριζαρείου για τις ενδοσχολικές εξετάσεις θα γίνει στις 08:30 τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 09:00.