Σας ενημερώνουνε οτι οι καθηγητές του σχολείου μας θα δέχονται τους γονείς την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα 11:00 με 13:30.