Προς τους υποψήφιους μαθητές και μαθήτριες για την εισαγωγή στην Α΄τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Σχολής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα λάβουν μέρος στην γραπτή εξέταση της 26ης Ιουνίου 2017 ότι κατά την εξέταση του μαθήματος των Θρησκευτικών θα ληφθούν υπ'όψιν οι αλλαγές που έχουν γίνει στην διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος στη Γ' τάξη του Γυμνασίου.

Καλή Επιτυχία