Οι καθηγητές του σχολείου μας θα δέχονται τους γονείς για ενημέρωση την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα 11:00 με 13:30.

Ακολουθεί πίνακας με τους καθηγητές μας για το Σχολικό Έτος 2016-17

 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Γιαννής Νικόλαος    (Διευθυντής) Μαθηματικός
Κάτσης Αθανάσιος (Υποδιευθυντής) Φιλόλογος
Αγγελόπουλος π. Σπυρίδων Θεολόγος
Αδαμίδης Κοσμάς Φυσικός
Δρακάκης Γεώργιος Γυμναστής
Ζαραβέλλα Χαρίκλεια Φιλόλογος
Ζήσιμος Γεώργιος Μουσικός
Λεονταρίτης Παναγιώτης (Αλέξιος) Φιλόλογος
Πανταζής Δημήτριος      Φυσικός
Σκιαδά Αναστασία  Φιλόλογος
Φαλλής Ιωάννης Μαθηματικός
Ζαχαρόπουλος Αλέξανδρος Πληροφορικής
Κόικα Ευγενία Αγγλικών
Καραΐσκου Ελισάβετ Οικονομικών
Γιατρά Αριστέα Θεολόγος
Γιάγκας Δημήτριος Βιολόγος
Θεοδωρίδου Δήμητρα Γαλλικών