Οι καθηγητές του σχολείου μας θα δέχονται τους γονείς για ενημέρωση κάθε μήνα, την πρώτη εργάσιμη Δευτέρα και Πέμπτη από τις 10:00 μέχρι τις 13:00. 

Ακολουθεί πίνακας με τους καθηγητές μας για το Σχολικό Έτος 2015-16

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Γιαννής Νικόλαος    (Διευθυντής) Μαθηματικός
Κάτσης Αθανάσιος (Υποδιευθυντής) Φιλόλογος
Σεβασμιώτατος κ. Αλέξιος Φιλόλογος
Αδαμίδης Κοσμάς Φυσικός
Δρακάκης Γεώργιος Γυμναστής
Ζαραβέλλα Χαρίκλεια Φιλόλογος
Ζήσιμος Γεώργιος Μουσικός
Αγγελόπουλος π. Σπυρίδων Θεολόγος
Πανταζής Δημήτριος      Φυσικός
Σκιαδά Αναστασία  Φιλόλογος
Φαλλής Ιωάννης Μαθηματικός
Ζαχαρόπουλος Αλέξανδρος Πληροφορικής
Κόικα Ευγενία Αγγλικών
Κολλιοπούλου Δήμητρα Φιλόλογος
Μαυρωνά Βασιλική Οικονομικών
Παπαχαντζής π. Δημήτριος Θεολόγος